V moci devianta

rejza
2. 11. 2022

Bylo půl třetí ráno. Jana si nervózně popotáhla kabelku a přidala do kroku, všimla si, že jí pomalu sleduje velké černé auto. Večírek, sraz třídy po patnácti letech, se vydařil, s bývalými spolužáky se hezky povídalo, víno chutnalo náramně a tak se stalo, že Jana měla trochu špičku. Proto také v dobrém rozmaru odmítla doprovod z vinárny - má to přece jenom kousek.
Nevšimla si, jak dlouho už ji auto sleduje, dost možná jde jen o planý poplach, vyvolaný špatným úsudkem alkoholem znaveného mozku, přesto se jí ale srdce rozbušilo znatelně rychleji a pomalu střízlivěla.

Černá limuzína se k ní přiblížila na deset kroků. Jana se dala do běhu, ale řidič auta zvýšil rychlost a už byl Janě po boku. "Pomoc!" vykřikla Jana, ale nikdo ze ztichlé ulice nereagoval, ani jedno okno se neotevřelo. V dnešní době nikdo nechce mít problémy, prolétlo Janě hlavou kruté poznání. Auto ji předjelo a jeho zadní dveře se prudce otevřely. Jana do nich setrvačností narazila a otřesena ztratila rovnováhu, ale to už se jí zmocnily surové ruce. "Drž hubu, jestli nechceš přebírat svý střeva, ty kurvo!" ucítila na svém břiše čepel nože. Strachy stejně nemohla vydat ani hlásku. Ruce ji vtáhly do auta, dveře se s hlasitým bouchnutím zavřely a auto nabralo rychlost.

Jana se trochu přišla k sobě a podívala se na své únosce. Byli to dva muži v pletených černých kuklách s otvory pro oči a ústa, z řidiče viděla kožený kabát, muž po její levici, který ji vtáhl do auta, měl černý rolák a džíny, na nohou špičaté jezdecké boty, ozdobené kováním a řetízky.
Auto náhle prudce zastavilo, byli už daleko za městem, nikde nebylo ani živáčka. Řidič vystoupil, teď si všimla i jeho kožených kalhot a vysokých bot, oběhl auto a vyvlekl Janu ven.
"P-prosím V-vás, nezabíjejte mě," žebronila Jana roztřeseným hlasem s pláčem na krajíčku. Muž ji udeřil pěstí do obličeje. "Ještě cekneš, ty děvko, a udělám ti z tvý držky sračky!" zasyčel výhružně. Vystoupil i druhý muž, zkroutil Janě ruce za záda a pevně je svázal v zápěstích prádelní šňůrou, která se bolestivě zařízla do kůže. Potom z ní oba brutálně strhali všechno oblečení, zůstala před nimi stát úplně nahá. Třásla se zimou, strachem a studem. Je to jasné, tihle muži ji chtějí znásilnit, ale co když ji pak zabijí? Ne, to neudělají, proč by si jinak brali masky, chytala se v duchu naděje. Ale i o tuhle přišla, oba muži si právě své kukly stáhli z hlav.
"Jen si nás prohlídni, ty čubko, " smál se řidič, uhrovitý, asi čtyřicetiletý muž se zkaženými zuby a pleší, kterou lemovaly chomáče černých vlasů. "Stejně o nás už nebudeš mít komu vyprávět," dodal druhý muž, cikán s odulým snědým obličejem. "Prosím vás..." rozplakala se Jana. Cikán ji srazil na kolena, rozepnul poklopec a vytáhl obrovský penis, asi se příliš často nemyl, protože z odéru, který vydával, se Janě udělalo okamžitě zle. "To si nemůžeš nechat na potom?" vyjel na něj vztekle uhrovitý řidič. "Já budu hned, " funěl cikán a vrazil Janě facku, jen to mlasklo. "No tak kuř, ty píčo! A všechno spolykáš!" Vzepřela se, ale se svázanýma rukama proti dvěma chlapům neměla žádnou šanci. Několik pálivých políčků ji přesvědčilo a ona poslušně otevřela ústa. Cikán jí do úst vrazil své páchnoucí přirození, které okamžitě zaplnilo její ústní dutinu. Uchopil ji za vlasy, přirážel, až jí žalud klouzal do krku a blaženě přitom chrochtal. Dávila se a chtěla ucuknout, ale cikánova ruka ji držela pevně. Naštěstí to netrvalo dlouho a její trapitel mohutně ejakuloval.

Pár kapek spermatu jí ukáplo koutky úst, za což si vysloužila další políček. Musela cikánův úd jazykem jemně očistit, potom jí řidič vrazil do úst její vlastní kalhotky a pevně přelepil širokou leukoplastí, kterou omotal kolem hlavy. Svázali jí nohy, potom ji spoutali do kozelce a hodili surově do kufru auta. Víko zaklaplo a Jana se ocitla v naprosté tmě. Slyšela nastartovat motor a auto se opět rozjelo. Byla zajatá, pevně spoutaná a bezmocná, s roubíkem v ústech, nahá, vydaná napospas dvěma hnusným kreaturám. Začala tušit, že jejímu utrpení zdaleka nebude konec a pomyslela si, že smrt by pro ni možná byla vysvobozením. Netušila, jak dlouho jeli, hodinu, dvě, ale pojednou auto zastavilo a víko kufru se otevřelo. Než se však stačila rozhlédnout, jeden z mužů jí pevně omotal lepící pásku přes oči, takže byla úplně oslepená. Cítila, jak se jí chápou nějaké ruce a někam ji odnášejí. Uslyšela skřípot rezavých pantů a potom byla hozena na studenou, tvrdou, nejspíš betonovou podlahu. Dveře se se suchým třesknutím zavřely a bylo slyšet jen vzdalující se kroky. Nějakou dobu ležela, neschopná pohybu, když uslyšela za dveřmi plíživé pohyby. Dveře se opět otevřely a zavřely, mezitím se někdo vplížil dovnitř, cítila šestým smyslem, že není sama. Někdo se kolem ní tiše pohyboval. Prudká rána nějakým pružným předmětem přes chodidla ji zastihla přesto naprosto nepřipravenou. A druhá. Nemohla uhnout, mohla se jen převalit na bok, ale rákoska nebo co to bylo zasahovala citelně její boky, paže, lýtka a ňadra. Válela se po zemi ve snaze uniknout úderům, ale neznámý kolem ní tančil a zasahoval ji vždy ze strany, ze které to vůbec nečekala. Chvílemi slyšela vzrušené supění. Její utrpení trvalo velmi dlouho, její mučitel si s ní pohrával jako kočka s myší, najednou ucítila teplé kapky spermatu, dopadající na její tělo. Po svém vyvrcholení ji neznámý přestal švihat a odplížil se z místnosti. Jana poslušně cucala mužské přirození ve svých ústech. Nebylo tak velké, ani tak nevábné vůně, jako to, se kterým se již měla tu čest setkat. Možná by jí to bylo i příjemné, být to za jiných okolností. A vlastně, musela si přiznat překvapeně, vždyť ono jí to příjemné je! Celá bizarní situace, kdy klečela svázaná před neznámým mužem, zbitá a ponížená, a kouřila mu ocas, ji naplňovala vzrušením, které dosud nepoznala. Cítila, jak vlhne. Tak já jsem asi masochistka a ani jsem o tom nevěděla, pomyslela si udiveně. Jenže až taková masochistka zase nebyla, aby jí dělalo dobře, když ji někdo surově švihá důtkama a když má před sebou perspektivu neodvratné smrti.

"Nemusím ti připomínat, že všechno spolykáš," zasupěl majitel cucaného přirození. A již cítila, jak její ústa zaplavuje...ale proboha! To nebylo semeno, ale moč! Ten prasák se jí vychcal do huby! Nespolkla nic, všechna moč vytekla z jejích úst a vsákla se do koberce. "Nepoučila ses!" vzdychnul unaveně hlas. "No co se dá dělat. Jiří, vezmi tu kurvu na první lekci." Do Janiných úst byly znovu narvány poslintané kalhotky a pevně přelepeny. Hrubé smýknutí vodítkem ji nasměrovalo ven z místnosti. Nesměla vstát, musela se plazit po kolenou, pobídnuta občas řemínky důtek. Jiří Janu dotáhl do

jiné místnosti, neviděla, jak je vybavená, protože měla stále zalepené oči. Donutil ji vstát a připoutal její ruce, svázané za zády, k řetězu, který zřejmě visel u stropu.

"Roztáhni nohy, ty děvko!" poručil jí. Zachytil její kotníky do provazů a silou je roztahoval od sebe, snažila se trochu bojovat, ale byl silnější. Měla nohy roztažené tak, že cítila bolest v tříslech a ztrácela stabilitu. Provazy Jiří připevnil k něčemu, skobám či madlům, v podlaze. Jana potom uslyšela rachocení řetězu, hnaného přes kladku, a cítila, jak jsou její ruce taženy vzhůru. Byla tak donucena k hlubokému předklonu a ramenní vazy se jí bolestivě napjaly.
"Tak," uslyšela Jiřího. "Teď dostaneš první lekci poslušnosti."
Na její hýždě dopadla s ostrým svistem rákoska. Nesnesitelně to zaštípalo, ale než se stačila vzpamatovat, ucítila další švihnutí. Nemohla nikam uhnout, i když se snažila kroutit zadkem, jak jí její pozice dovolovala. Jiří si ji vychutnával, švihal pomalu, nechal vždycky doznít předchozí bolest, bil ji nepravidelně, úder přišel vždy, když ho nečekala.

Po padesáti ranách výprask přestal. Chvilku se nic nedělo, Jana visela nahá v poutech, nic neviděla a nemohla vydat ani hlásku. Najednou bez jakéhokoli varování pronikl do její pochvy mužský penis. Naštěstí ji měla zvlhlou, takže to tolik nebolelo. Jiří, zřejmě to byl on, ji tvrdě souložil zezadu, netrvalo to dlouho a Jana cítila, že se udělal. Jeho pyj opustil její lůno, ale na jeho místo ihned nastoupil jiný. Okamžitě ji začal obdělávat další chlap. Janu polila červeň. Kolik mužů tam ještě stojí, dívá se na její ponížení a čeká se ztopořeným penisem v ruce, až na něj přijde řada? Proti své vůli byla navíc silně vzrušená a cítila, že jí brzy přijde orgasmus, i když se ho snažila potlačit.

Druhého muže vystřídal třetí. Při čtvrtém to Jana už nevydržela a její tělo se zachvělo křečemi rozkoše. Jenže její znásilňování nepřestávalo. Pátý, šestý a sedmý muž. To se nedalo vydržet. Potoky spermatu jí stékaly po stehnech. Předrážděná pochva svými stahy Janu vysilovala k bezvědomí, po osmém muži už neměla sílu stát, ale jenom visela za ruce v poutech. Přesto do ní postupně vystříkal ještě devátý a desátý muž. Jana slyšela přibližující se rány důtek. Někoho přiváděli. Potom ucítila na svých stehnech jemné doteky jazyka. Někdo byl donucen slízávat mužské semeno z jejích nohou, asi nějaká dívka s podobným osudem, ale asi pokročilejší v "převýchově". Janiným tělem projel další křečovitý záškub, protože dívka se svým jazykem propracovala až k její pochvě, přejížděla ji jazýčkem, který strkala i hluboko dovnitř a snažila se vysrkat poslední zbytky bílého šlemu. Konečně očista skončila a dívka byla opět odvedena.

Někdo uvolnil řetěz, vytahující Janiny ruce ke stropu, a její nohy. Svalila se na zem a její tělo se třáslo. Přestože neměla žádnou sílu, byla opět surově spoutána do kozelce.
"Až nastane čas, můžeš nás přesvědčit, jak byla lekce úspěšná a jestli není třeba ji opakovat," uslyšela hlas Jiřího a potom osaměla.
Uplynulo několik hodin, než Jiří přišel, uvolnil ji z kozelce a po kolenou ji dotáhl před Pána. Uvolnil jí ústa a znovu musela cucat jeho ptáka a když jí začal močit do úst, všechno se snažila ochotně spolykat, i když se jí zvedal žaludek. Opakovat první lekci ale už nechtěla.
"Výborně," pochvaloval si hlas Pána. "Můžeme ji přijmout. Jiří, připrav značkování!"
Surové ruce Janu uchopily, přehnuly ji přes stůl, ke kterému byla pevně připoutána tak, že se nemohla ani pohnout. Do úst opět dostala roubík. Jiří kamsi odešel a když se za okamžik vrátil, cítila Jana sálavé teplo z něčeho, co držel v ruce. Ne, to snad nemůže být pravda! Zoufale trhala pouty. Ale to už pravou půlkou jejího zadku projela pronikavá bolest a bylo cítit pach škvařící se kůže a masa. Nelidský křik, tlumený roubíkem, se vydral Janě z hrdla, vzepjala se v poutech v křeči bolesti a potom ztratila vědomí.

Probrala se ve tmavé kobce a okamžitě si uvědomila palčivou bolest na pravé hýždi. Označkovali mě jako dobytek, pomyslela si. Rukama si nemohla na ránu dosáhnout, protože je měla v kovových poutech připevněných navíc řetězem k pasu. Na nohou měla okovy, spojené krátkým, asi dvacet centimetrů dlouhým řetězem. Zavázané oči ani roubík už neměla, tak se aspoň snažila otočit hlavu tak, aby viděla, co jí tam její věznitelé napáchali. Koutkem oka spatřila mokvající, asi dva centimetry velké vypálené "M". Proč zrovna "M", to nechápala, ale vlastně ji to ani moc nezajímalo. Rozhlédla se kolem sebe. Ležela na potrhané dece v malé kobce asi 2x3 metry, holá podlaha, holé stěny, kde byly jen zazděné kovové kruhy k připoutání. Vedle její hlavy ležela miska s vodou a druhá s nějakou kaší, tu nechala být, ale vody se napila, protože měla svázané ruce za zády, musela chlemtat jako pes, moc jí to nešlo. V rohu místosti byl kbelík, zřejmě na vykonávání potřeby. Začala jí být zima, uvědomila si, že je stále od pasu dolů nahá a na sobě má jenom lehkou průsvitnou bílou silonovou košilku, krátkou jenom do pasu. Zaplavila ji vlna beznaděje a zoufale se rozplakala.
Otevřely se dveře její kobky a vstoupil starší, prošedivělý vousatý muž v kožených kalhotech a vestě ze stejného materiálu. V ruce nesl jakýsi kufřík.
"Prosím Vás, co se mnou chcete udělat?" obrátila k němu Jana uplakané oči.
"Dozvíš se, až přijde čas," odsekl muž suše. "Přišel jsem ti ošetřit prdel, ale nebude to zadarmo," upřel na ni své pichlavé oči.
"Co po mně chcete?" zeptala se Jana roztřeseně, i když jí to bylo celkem jasné. Jen aby to nebyly moc velké perverzity. Muž vyndal beze slova svůj penis, ani moc velký, ani malý.
"Stoupni si, děvko," vybídl ji a pomohl jí rukou. Ze své brašny vyndal malý talířek. "Budeš přede mnou tancovat a kroutit bokama a prdelí a až se udělám, slížeš mrdku z talířku."
Když nešlo o nic hroznějšího... Jana se svíjela jako nejlepší břišní tanečnice, jak jen jí její pouta dovolovala, až lem její košilky povlával kolem jejích boků. Muž za chvíli vystříkal své semeno na talířek a Jana ho ochotně vylízala. Potom si směla lehnout na břicho a muž se dal do ošetřování její spáleniny. Namazal bolavé místo nějakou mastí, která utišovala bolest, přiložil sterilní gázu a přelepil náplastí.
"Budeme se vídat častěji," odtušil muž, než odešel.
V kobce prožila Jana několik dní, šedovlasý muž chodil ošetřovat její zadnici, pokaždé se nechal uspokojit výše popsaným způsobem, a on to také byl, kdo vyměňoval misky s vodou a jídlem. Hlad Janu donutil jíst, ale do chutného pokrmu měla šlichta, kterou dostávala, velmi daleko. Naučila se také, ač spoutaná, chodit na kbelík, jenže ten nikdo nevynášel a v kobce byl brzy nesnesitelný puch z kvasících výkalů a moči. Také umýt se nemohla.

Zdroj povídky: https://eroticke.sex-povidky.cz/V-moci-devianta

Kamila je Online

Fotografie - KamilaVěk: 23

Jsem přitažlivá čertice se sametovou kůží a nejraději to mám zezadu. Nejlepší bude, když se mi vystříkáš na záda a já pak nebudu meškat a vykouřím tě do poslední kapičky.

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 122 Pošli SMS ve tvaru DP KAMILA na číslo 9095535

Monika je Online

Fotografie - MonikaVěk: 23

Rád si to děláš s neznámou dívkou? Mě to děsně vzrušuje a rajcuje. Jestli chceš cítit moji obnaženou broskvičku, tak se ozvi. Nebudeš litovat…

Zavolej mi na 909555555 a zadej kód 126 Pošli SMS ve tvaru DP MONIKA na číslo 9095535
Cena hovoru je 55 Kč/min, maximální délka hovoru je 21 minut, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Určeno pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, Podmínky služby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejlepší erotické povídky, které vám zvýší tep. Nechte se unést příběhy plnými vášně a chtíče, příběhy ze skutečného života anebo se nechte unést fantaziemi vašich nejdivočejších snů!
Každý den tu nejdete nové povídky, které jsou rozděleny do více než 60 kategorií, takže si každý přijde na to své. Sexuální povídky přidávají, jak zkušení autoři, tak samotní uživatelé, čímž se tu vytváří skvělá komunita lidí!
2020 © SexualniPovidky.cz
CookiesNastavení cookiesKontakt
Web design & code WordPressak 
chevron-down